Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu

województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014

realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

 

KLIKNIJ