Kryteria oceniania

wymAby prawidłowo otwierać plik należy zainstalować program Adobe Reader.

 

Tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

Wymagania na poszczególne stopnie edukacja wczesnoszkolna - klasa 1, 2, 3

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 4 SP

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 5 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z języka polskiego klasa 4 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z języka polskiego klasa 5 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z języka polskiego klasa 6 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasy 4 sp

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasy 5 sp

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 6 SP

Wymagania z na poszczególne stopnie z fizyki klasa 7 i 8 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasa 6 sp

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego - szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z muzyki szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z plastyki

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z muzyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć artystycznych gimnazjum - muzyka

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć artystycznych gimnazjum - plastyka

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 2 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 3 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z języka polskiego klasa 1 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z języka polskiegoi klasa 2 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z języka polskiegoi klasa 3 gimnazjum

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie 1 gimnazjum

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie 2 gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki

Wymagania na poszczególne stopnie z techniki

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego - gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z języka niemieckiego - gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z chemii

Wymagania na poszczególne stopnie z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z biologii dla klasy III gimnazjum

 Przedmiotowy system oceniania z geografii

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wosu

Kryteria oceny z wychowania fizycznego

Zasady pracy na lekcjach wychowania fizycznego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Arkusz obserwacj uczniai wf

Sposoby sprawdzania osiagniec edukacyjnych wf