Kryteria oceniania

Aby prawidłowo otwierać plik należy zainstalować program Adobe Reader.

 

Tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

Wymagania na poszczególne stopnie edukacja wczesnoszkolna - klasa 1, 2, 3

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego klasa 1 SP

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego klasa 2 SP

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego klasa 3 SP

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego klasa 4 do 8 SP

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrodui SP

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii SP

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasy 4 sp

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasy 5 sp

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki SP

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa 4 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa 5 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa 6 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa 7 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa 8 SP

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z matematyki klasa 3 gimnazjum

Wymagania z na poszczególne stopnie z fizyki klasa 7 i 8 SP

Wymagania na poszczególne stopnie z przyrody dla klasa 6 sp

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego - szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z muzyki szkoła podstawowa

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy V szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii i przyrody w klasie VI

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii w klasie VII i VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy IV

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy V

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy VI

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy VII

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy VIII

Wymagania na poszczególne stopnie z informatyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki

Wymagania na poszczególne stopnie z techniki dla klasy IV do VI

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki klasy IV - VII

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć artystycznych gimnazjum - muzyka

Wymagania z na poszczególne stopnie z języka polskiegoi klasa 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego - gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego

Wymagania na poszczególne stopnie z języka niemieckiego - gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z chemii

Wymagania na poszczególne stopnie z biologii dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii

Wymagania na poszczególne stopnie z geografii dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Wymagania na poszczególne stopnie z historii dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z wosu

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Kryteria oceny z wychowania fizycznego

Zasady pracy na lekcjach wychowania fizycznego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Arkusz obserwacj uczniai wf

Sposoby sprawdzania osiagniec edukacyjnych wf