Godziny pracy świetlicy

Świetlica spełnia funkcję wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną, społeczną, wspomagającą, organizacyjną.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych

Świetlica poranna w godzinach  6.30 – 7. 45 i popołudniowa 11.30 – 16.15