Nauczyciele

Skład Rady Pedagogicznej:

 

mgr Małgorzata JASTRZĄB

dyrektor szkoły

nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki

 

mgr Magdalena POLAK

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

 

 

mgr Maria JAROSŁAWSKA

pedagog szkolny,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Danuta GIZA

bibliotekarz

 

 

wychowawcy świetlicy

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Małgorzata POLAK

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC

mgr Urszula ALEKSIEJ

mgr Danuta GIZA

mgr Sylwia TOMAS

mgr Kazimiera KŁUSEK

 

 

 

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Ewelina GIL

mgr Anna MAGDA - GUŁA

mgr Bogusława KUŁAGA

mgr Marzena RYSIAK

mgr Joanna TOKARZ

mgr Gabriela JELEŃ

 

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sabina DZIEKAN

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Joanna WYSTĘPEK

mgr Dorota GRABIEC

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Joanna OZGA

mgr Kazimiera KŁUSEK

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

 

mgr Jerzy FLIS

nauczyciel historii i WOS;

 

mgr Urszula ALEKSIEJ

nauczyciel historii

 

mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciel historii i geografii

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC

mgr Renata POGODA

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Sylwia TOMAS

 

nauczyciele języka niemieckiego

mgr Sabina STACHURA

mgr Agnieszka OSZCZUDŁOWSKA

mgr Joanna RUSIN

 

nauczyciele matematyki

mgr inż. Halina DĘBOWSKA;

mgr Renata GODEK

mgr Anna RÓG

 

nauczyciele fizyki

mgr Bogusława SKOWRON

 

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel biologii i przyrody;

 

mgr Elżbieta WALAT - SANKOWSKA

nauczyciel chemii

 

mgr Marta ZALOT

nauczyciel przyrody

 

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel chemii i przyrody;

 

mgr Waldemar OZGA

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

 

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciel informatyki, techniki

 

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA

mgr Jacek CZERKIES

mgr Tomasz TORBA

 

nauczyciele religii

ks. mgr Wojciech DUDZIK

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

mgr Urszula ALEKSIEJ

 

 Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA

Anna JANCZAK - MIŁOŚ

Danuta KOWALSKA

Małgorzata LEŚ;

Urszula MYJAK;

Halina PADYKUŁA;

Ryszard RÓŻAŃSKI;
Renata RUGAŁA;
Dorota SIDUR;
Monika TYLUTKI;
Stanisława FRONC;
Maria JAROSZ;