Nauczyciele

Skład Rady Pedagogicznej:

 

mgr Małgorzata JASTRZĄB

dyrektor szkoły

nauczyciel plastyki

 

mgr Magdalena POLAK

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

 

 

mgr Maria JAROSŁAWSKA

pedagog szkolny,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Danuta GIZA

bibliotekarz

 

 

wychowawcy świetlicy

mgr Patrycja PROKOPIUK

mgr Danuta GIZA

mgr Joanna TOKARZ

mgr Jerzy FLIS

mgr Agnieszka GRUSZECKA

mgr Dorota GRABIEC

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Urszula ALEKSIEJ

 

 

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

mgr Marzena RYSIAK

mgr Anna MAGDA - GUŁA

mgr Bogusława KUŁAGA

mgr Gabriela JELEŃ

mgr Joanna TOKARZ

 

 

mgr Izabela ZIÓŁKOWSKA

wychowawca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota KRAWIEC

mgr Lucyna PRZEBIEGLEC

mgr Joanna WYSTĘPEK

mgr Sabina DZIEKAN

 

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Anna ALEKSIEJ - SZELĄG

mgr Małgorzata ŁANOCHA

mgr Magdalena POLAK

 

mgr Jerzy FLIS

nauczyciel historii i WOS;

 

mgr Agnieszka GRUSZECKA

nauczyciel historii i geografii

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Małgorzata MIKA - KUPIEC

mgr Renata POGODA

mgr Patrycja PROKOPIUK

 

nauczyciele języka niemieckiego

mgr Agnieszka OSZCZUDŁOWSKA

 

nauczyciele matematyki

mgr Renata GODEK

mgr Bogusława SKOWRON

 

nauczyciele fizyki

mgr Bogusława SKOWRON

 

mgr inż. Elżbieta ŻUCHOWSKA – PEZDA

nauczyciel biologii i przyrody;

 

mgr Edyta RYBSKA - KOZIOŁ

nauczyciel chemii i przyrody;

 

mgr Waldemar OZGA

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, plastyki

 

mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK

nauczyciel informatyki, techniki

 

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bogumiła DZIEKAN – GĄBKA

mgr Tomasz TORBA

 

nauczyciele religii

ks. mgr Dominik MIKULSKI

ks. mgr Zbigniew SMOŁKOWICZ

 

 Pracownicy administracji:

Beata NIEDŹWIEDŹ – sekretarz szkoły

Marta KUSEK – intendent

Pracownicy obsługi:

Ewa DYDUŁA

Anna JANCZAK - MIŁOŚ

Danuta KOWALSKA

Małgorzata LEŚ;

Urszula MYJAK;

Halina PADYKUŁA;

Ryszard RÓŻAŃSKI;
Renata RUGAŁA;
Dorota SIDUR;
Stanisława FRONC;
Maria JAROSZ;