Rada rodziców

rada rodzicow

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Rada Rodziców Przedszkola:

Przewodnicząca:

Patrycja Wiącek

 

Z-ca przewodniczącego:

Wiesław Kręcigłowa

 

Skarbnik:

Dorota Kręcigłowa

 

Członkowie

Agnieszka Jeż

Agnieszka Pazdro 

 

Rady Oddziałowe Przedszkola:

 

Grupa 3 – latków:

Wioletta Pezda

Dorota Kręcigłowa

Monika Kukla

 

Grupa 4 – latków:

Patrycja Wiącek

Natalia Tylutki

Agnieszka Parys

 

 Grupa 5 – latków:

Agnieszka Pazdro

 

I Grupa 6 – latków 

 Agata Ziółko

Monika Rec

Marcelina Skowron

 

II Grupa 6 – latków 

Agnieszka Cisło

Justyna Strzelczyk

Kinga Stachura

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

 

Przewodnicząca:

Anna Muryjas

 

Z-ca przewodniczącej:

Anna Cebula

 

Skarbnik:

Martin Kremer

 

Sekretarz:

Danuta Puła

 

Członkowie:

Urszula Bąk

Dorota Leśniowska

Marcin Majocha

Anna Ziółkowska

 

Rady klasowe

 

 

 

Klasa I

Katarzyna Dudek

Katarzyna Graboś

Edyt Chmara

Klasa II

Patrycja Wiącek

Katarzyna Rak

Joanna Prokopowicz

Klasa III

Anna Szostecka

Paweł Ważny

Dorota Jaworska

Klasa IVA

Anna Węgrzyn

Edyta Babula

Anna Żuraw

Klasa IVB

Justyna Dziekan

Monika Brzezińska

Monika Torba

Klasa V

Anna Cebula

Dorota Kręcigłowa

Anna Gałaczyńska

Klasa VIA

Bogumiła Bąk

Andrzej Dul

Renata Mazur

Klasa VIB

Iwona Ślęzak

Katarzyna Lelakowska

Bożena Pieróg

Klasa VII

Ewa Przebieglec

Agnieszka Krzyżowska

Agnieszka Mazur

Klasa VIII

Danuta Puła

Anna Kolisz

Dorota Drop