Rada rodziców

rada rodzicow

 

Rada Rodziców Przedszkola:

 

Przewodniczący:

Krzyżowska Agnieszka

Z-ca przewodniczącego:

Paweł Zygmont

Skarbnik:

Łukasz Tomczyk

 

 

Rady Oddziałowe Przedszkola:

 

Grupa 3 – latków:

Małgorzata Dereń,

Renata Kaczmarczyk,

Anna Szostecka

 

Grupa 4 – latków:

Katarzyna Indyk,

Magdalena Bajor,

Anna Klementowska

 

 Grupa 5 – latków:

Magdalena Kaczor,

Jolanta Sidur,

Łukasz Tomczyk

 

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

 

Przewodnicząca:

Bożena Klimczak

 

Z-ca przewodniczącej:

Dagmara Słąba

 

Skarbnik:

Martin Kremer

 

Członkowie:

Agnieszka Gruszecka

Agnieszka Mazur

Anna Litwin

Roman Krawiec

Jerzy Maciejak

 

 

 

Rada Rodziców Gimnazjum

 

Przewodnicząca:

Monika Kardyś 

Z-ca przewodniczącego:

Aneta Pyzikiewicz

Skarbnik:

Marta Kołodziej 

Członkowie:

Anna Mądra

Marta Kusek

Ewa Kręcigłowa

Magdalena Bania

Anna Sypek

Agnieszka Rusin

Andrzej Skiba

Daniel Pogoda