Komisja Edukacji Narodowej

phoca thumb m IMG 20231012 110937960  Komisja Edukacji Narodowej została powołana do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą sejmu rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Polska znajdowała się wówczas w niezwykle trudnej sytuacji politycznej – tuż po pierwszym rozbiorze. Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie budowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej.

 To właśnie KEN dogłębnie zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz nowoczesny program kształcenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków, szczególnie w trudnych czasach zaborów.

Dzięki staraniom Komisji Edukacji Narodowej utworzona została nowoczesna struktura organizacyjna oświaty. Trójstopniowy podział obejmował szkoły parafialne na poziomie podstawowym, szkoły wojewódzkie na poziomie średnim oraz uniwersytety w Krakowie i w Wilnie na poziomie wyższym. Z jej inicjatywy wprowadzono do placówek oświatowych nauczanie języka ojczystego.

Komisja Edukacji i Nauki to także organ-protoplasta dzisiejszego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nasi uczniowie wspaniale upamiętnili tę rocznicę. Przygotowali wspaniałą akademię z tej okazji pod kierownictwem Pani dyrektor Małgorzaty Jastrząb i Pani wicedyrektor Magdaleny Polak.

Na lekcjach historii klasy przygotowywały plakaty i prezentacje.

 

PREZENTACJA