Komunikat

Przypominamy,że w dniach 8,9,10 kwietnia odbywają się  Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. Nauki rekolekcyjne odbywają się wg ustalonego harmonogramu w czasie zajęć szkolnych. Dni te nie są dniami wolnymi  zgodnie z Harmonogramem Dni Wolnych ustalanym na każdy rok szkolny w porozumieniu z RR i SU.