Reforma edukacji

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości:

Strona Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji,

Strony Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl