Liga Tabliczki Mnożenia.

phoca thumb m 20190321 101743  Uczniowie klasy 3a przystąpili do wewnątrzklasowego konkursu tabliczki mnożenia pod nazwą LIGA TABLICZKI MNOŻENIA. Celem konkursu było inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia i sprawdzenie umiejętności posługiwania się tabliczką mnożenia w zakresie 100, a także możliwość sprawdzenia się podczas zdrowej rywalizacji z rówieśnikamii radzenia sobie ze stresem.

 Konkurs składał się z 5 etapów, które odbywały się od 11 do 15 marca 2019 roku. Czas każdego etapu to była dokładnie 1 minuta. Uczniowie na przygotowanych przez nauczyciela kartach wpisywali wyniki. W każdym etapie uczniowie otrzymali 10 działań z mnożenia i 10 z dzielenia w zakresie 100. Po każdym etapie nauczyciel zliczał ilość dobrze wykonanych działań swoich uczniów i umieszczał wyniki w zbiorczej tabeli klasy, która została powieszona w klasie 3a. Maksymalnie za każdy etap można było uzyskać 20 punktów. Dla dzieci nieobecnych w dniu poszczególnych etapów konkursu nauczyciel organizował dodatkowy termin zaliczenia.

Rywalizacja była bardzo zacięta i musiała zostać zorganizowana dogrywka, gdyż Gabriela Dziekan i Łucja Nicpoń osiągnęły taką samą maksymalną liczbę punktów. W dogrywce szybsza o kilka sekund okazała się Łucja Nicpoń i ona otrzymała tytuł „Mistrza Tabliczki mnożenia”. Drugie miejsce w klasie zajęła Gabriela Dziekan, a trzecie miejsce Mikołaj Mazur. Ogłoszenie wyników nastąpiło 21 marca. Dyplomy i gratulacje złożyły dyrektorki szkoły panieMałgorzata Jastrząb i Magdalena Polak.

Gratulujemy mistrzom z klasy 3a!

Polecamy konkurs innym klasom