Powitanie Wiosny

phoca thumb m img 20190321 110636681 

Już wiosna , już wiosna
na polach i łąkach
brzmi piosnka radosna
w szczebiocie skowronka

21marca 2019 r. dzieci z klas I-III oraz oddziały przedszkolnego witały bardzo oczekiwaną wiosnę. Barwnym korowodem przemaszerowaliśmy przez Wolę Mielecką czemu towarzyszyły radosne okrzyki - "Witaj wiosno", "Żegnaj zimo". Dzieci niosły własnoręcznie wykonane marzanny - symbol odchodzącej zimy.

 Pochód zakończył się spaleniem marzanny, czemu towarzyszyły wesołe zabawy. Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole był również Dniem Mody Wiosennej. Szklone korytarze w tym dniu przypominały wyglądem wiosenną łąkę. Dominowały kolory zielone i żółte. Kwieciste kapelusze, wianki, peruki i kolorowe stroje naszych uczniów sprawiały, że każdy mógł odczuć pierwszy powiew wiosny oraz zarazić się wiosennym nastrojem.