Folkloru bezdroża od gór aż do morza.

phoca thumb m dsc03771  W piątek, 11 maja, uczniowie klas 0 – III mieli kolejną przyjemność uczestniczenia w koncercie tematycznym Mobilnej Filharmonii z Rzeszowa. Muzycy zaprezentowali program artystyczny pod nazwą : „Folkloru bezdroża od gór aż do morza”. W muzycznej podróży po Polsce usłyszeliśmy przyśpiewki, tańce i zabawy pochodzące z różnych regionównp. Rzeszowszczyzny, gór, Śląska, Mazowsza.

 Usłyszeliśmy też przyśpiewki kaszubskie min. znaną wielu dzieciom „Welewelewedke”. Zobaczyliśmy barwne stroje różnych regionów, w które ubrani byli muzycy. Poznaliśmy kolejne instrumenty: skrzypce, flet poprzeczny i akordeon. Czarowały nas dźwięki niezwykłego instrumentu - cymbałów (nie mylić z dzwonkami). Grał na nich Jankiel. Uczniowie mogli zaśpiewać i zatańczyć trojaka, a także zagrać na cymbałach. Okazało się, że muzyka ludowa może zachwycić także w dzisiejszych czasach. Czekamy na kolejne powakacyjne spotkania.